Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Doetinchemseweg 78/ Schovenweg Zelhem’, Bronckhorst

DeZelhemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Doetinchemseweg 78/ Schovenweg Zelhem’, Bronckhorst.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Doetinchemseweg 78/ Schovenweg Zelhem’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 28 februari t/m 10 april 2013 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het vervallen van de horecabestemming op de Doetinchemseweg 78 en de Schovenweg 1, sloop van het voormalige café, behoud van de ijsbaan en trainingslocatie van de survivalvereniging, en het planologisch omzetten van de bestaande dienstwoning naar burgerwoning. Daarnaast wordt met dit plan het perceel aan de Schovenweg ong. conserverend bestemd en daarmee het gebruik voor de uitoefening van een veldsport en/of survivaltraining behouden. U kunt het plan op de volgende manieren inzien: • digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00969-ON01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00969-/NL.IMRO.1876.BP00969-ON01 • op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl NL.IMRO.1876.BP00969-ON01NL.IMRO.1876.BP00969-ON01 → actueel → bekendmakingen. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deZelhemgids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Zelhem, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deZelhemgids.nl
Redactie deZelhemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen zelhem
  2. stcrt-2013-4923

Gerelateerde berichten