Verleende omgevingsvergunning ‘Haitinkweg 8 Zelhem’, Bronckhorst

DeZelhemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning ‘Haitinkweg 8 Zelhem’, Bronckhorst.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben op 22 januari 2013 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3º van de Wabo de omgevingsvergunning ‘Haitinkweg 8 Zelhem’ verleend voor het verbouwen van een schuur tot woning met een theeschenkerij op het perceel Haitinkweg 8 te Zelhem. De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 21 februari t/m 3 april 2013 voor een ieder ter inzage. U kunt het besluit op de volgende manieren inzien: • digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.1876.OV00008-VG01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OV00008-/NL.IMRO.1876.OV00008-VG01 • op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt het besluit en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deZelhemgids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Zelhem, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deZelhemgids.nl
Redactie deZelhemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen zelhem
  2. stcrt-2013-3931

Gerelateerde berichten