Ontwerpbestemmingsplan ‘Zelhem Dorp; inperken woningbouwmogelijkheden’, Bronckhorst

DeZelhemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Zelhem Dorp; inperken woningbouwmogelijkheden’, Bronckhorst.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zelhem Dorp; inperken woningbouwmogelijkheden’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 6 juni t/m 17 juli 2013 voor een ieder ter inzage. In januari 2011 stelde de gemeenteraad de regionale Woonvisie vast. De afnemende bevolkingsgroei en de demografische ontwikkelingen (meer ouderen/minder jongeren) leiden er toe dat de Achterhoek als geheel haar woningbouwplannen behoorlijk moet bijstellen. Van 14.000 naar 5.900 extra woningen in de periode 1 januari 2010-1 januari 2020. Voor Bronckhorst betekent dit dat de nieuwbouwplannen die we hadden, terug moeten van ruim 1.200 naar 385. B en w stelden een lijst vast van woningen en adressen die in principe tot de nog toe te voegen woningbouwcapaciteit gerekend kunnen worden. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het schrappen van woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom van Zelhem. Het betreft locaties die niet op de gepubliceerde lijst woningbouwcapaciteit staan. U kunt het plan op de volgende manieren inzien: • digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP01018-ON01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP01018-/NL.IMRO.1876.BP01018-ON01 • op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl → actueel → bekendmakingen. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deZelhemgids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Zelhem, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deZelhemgids.nl
Redactie deZelhemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen zelhem
  2. stcrt-2013-14486

Gerelateerde berichten