Besluit voor het splitsen van een woning aan de Varsselsestraat 9, 7021MV Zelhem

DeZelhemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit voor het splitsen van een woning aan de Varsselsestraat 9, 7021MV Zelhem.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben op 4 september 2023 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het splitsen van een woning op de locatie Varsselsestraat 9 in Zelhem.Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 7 september 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.U kunt het besluit met ruimtelijke onderbouwing op de volgende manieren inzien:- Digitaal via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1876.OV00060-VG01 . Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via https://digitaleplannen.nl/1876/98219444-F2CA-4482-86FC-1F3C343477D2 (werkt alleen als u over een gml-viewer beschikt).- Kunt u dit niet, neem dan contact met ons op via tel. (0575) 75 02 50. Dan denken wij met u mee in het vinden van een oplossing om de stukken toch te kunnen inzien.- Het besluit en de overige bijlagen kunt u inzien bij Bekijk documenten. Op uw verzoek kunnen wij het besluit en de bijlagen via de e-mail naar u opsturen. Vult u hiervoor het formulier in op www.bronckhorst.nl/bekendmakingen of stuur een mail naar info@Bronckhorst.nl . Indien u dit wenst kunnen wij het besluit en de bijlagen per post opsturen. Hiervoor kunnen legeskosten in rekening worden gebracht.Mogelijkheden voor beroepEen belanghebbende, alsmede een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deZelhemgids.nl op 07-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Zelhem, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deZelhemgids.nl
Redactie deZelhemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Zelhem
  2. gmb-2023-380758

Gerelateerde berichten