Vastgesteld wijzigingsplan 'Landelijk gebied; Doetinchemseweg 82 Zelhem'

DeZelhemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld wijzigingsplan 'Landelijk gebied; Doetinchemseweg 82 Zelhem'.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben op 9 januari 2024 het wijzigingsplan Landelijk gebied; Doetinchemseweg 82 Zelhem vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 18 januari 2024 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bedrijfswoning in een plattelandswoning. U kunt het plan op de volgende manieren inzien: - Digitaal via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1876.WPL0037-VG01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via https://digitaleplannen.nl/1876/10D1E0D0-8C2C-4C31-9293-0704873C7353 (werkt alleen als u over een gml-viewer beschikt). - Kunt u dit niet, neem dan contact met ons op via tel. (0575) 75 02 50. Dan denken wij met u mee in het vinden van een oplossing om de stukken toch te kunnen inzien. Mogelijkheden voor beroep Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het plan, treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deZelhemgids.nl op 17-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Zelhem, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deZelhemgids.nl
Redactie deZelhemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Zelhem
  2. d3eb69ce8ef10b037fe1d62e522922c8

Gerelateerde berichten